Forlaget Tilbage Til Bibelen er et kristent bogforlag, der udgiver både evangelistisk materiale, opbyggelige hæfter, børnelitteratur, samt dybere åndelige bøger på dansk. Her på hjemmesiden kan man finde flere oplysninger om vore udgivelser og købe vore bøger.

Formål

Forlaget Tilbage til Bibelens formål er at gøre sundt, bibeltro, evangelisk materiale mere tilgængeligt på dansk. Det er vor længsel, at der også på dansk må være en større rigdom på bibeltro og opbyggelig litteratur, snarere end blot overfladiske kristne bøger.

Trosgrundlag

Tilbage Til Bibelen udgiver materiale som er i overensstemmelse med 1689-bekendelsen. 1689-bekendelsen er en bekendelse, der blev udgivet af de engelske baptister i 1689 for at give udtryk for deres overbevisninger. Du kan købe eller blot læse mere om 1689-bekendelsen under vore udgivelser

Det betyder, at alle vore udgivelser vil være i overenstemelse med sund bibelsk og evangelisk lære.

Kort fortalt tror vi, at:

  • Bibelen er Guds ufejlbarlige og autoritative ord.
  • Der er kun én levende og sand Gud, som uendelig, evig og uforanderlig i sit væsen og i sin retfærdighed, hellighed, visdom og godhed. Denne Gud eksisterer for evigt i tre personer, Faderen, Sønnen og Helligånden
  • Herren Jesus Kristus er det evige Ord, Faderens enbårne Søn. Han er den evige Gud, men ydmygede sig og tog menneskenatur til sig. Således er og forbliver han Gud og menneske i én person for evigt.
  • Vi bliver frelst alene på grund af Guds nåde. Vi kan ikke frelse os selv.
  • Vi bliver retfærdiggjort foran Gud ved tro alene, uden gerninger.
  • Dog skal vi altid vokse i et helligt liv og vandre efter Guds bud, ham til behag.
  • Menigheden består af disciple, der helhjertet følger deres Herre Jesus Kristus.


Tilbagetilbibelens børneandagtsbog “Lad de små børn komme til mig”, kan købes her.

Der til hører en youtube-serie ved navn “Mormor Ruths børnetime“, som indeholder andageter over hele bogen.

Du kan starte med at lytte til kapitel 1 her.