Tilbage til Bibelen

Forlaget Tilbage til Bibelen er en arbejdsgren under Kristuskirken, der er en klassisk protestantisk kirke på Skriftens grund. Vort mål er at udbrede god bibelsk litteratur på dansk, så kristne kan blive grundfæstet i sandheden, som den er i Jesus. Du kan læse mere om Kristuskirken og vort arbejde på Kristuskirken.

Som historisk baggrund kan fortælles, at Tilbage til Bibelen blev stiftet i 2008 i en lille by der hedder Strandby, lidt nord for Frederikshavn. Cameron Buettel var rejst fra Australien og havde bosat sig i Danmark med sin danske hustru Majbrit, og der gik ikke langt tid før han fandt ud af, at noget måtte ske og at nogen måtte gøre noget i det her land. Evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet blev hverken prædiket på gader og stræder eller i de allerfleste kirker, og det var også svært at finde en sund kristen kirke og et fællesskab, hvor han som kristen kunne ernære sig ved sund bibelsk lære.

Med Guds hjælp og med Camerons medfødte og gudgivne evne til at skabe kontakter, lykkedes det dog hurtigt at komme i kontakt med en flok mindst ligeså frustrerede kristne brødre og søstre, der ligesom han hungrede efter sund lære, sundt fællesskab og som brændende ønskede at se evangeliet blive forkyndt i dette land. Alle disse brødre og søstre, hvoraf nogen havde rejst fra den anden ende af landet, mødtes en sommerdag i 2008 i Strandby og Tilbage til Bibelen var herefter en realitet.

Efter nogen tid, hvor arbejdet først og fremmest havde koncentreret sig om at prædike evangeliet på gader og stræder samt at udruste kristne til dette arbejde, blev det klart, at skulle missionsarbejdet for alvor give mening og bære frugt på længere sigt, så var der også i høj grad brug for, at der blev plantet bibelske menigheder i Danmark. Som følge af denne erkendelse blev Kristuskirken i Bjerringbro plantet i 2009 og sidenhen er der i 2012 sket en udplantning herfra, der har resulteret i Nordkirken i det sydlige Aalborg. Et andet vigtigt led i vort arbejde er den årlige sommerkonference Reformation Resurrection, der annonceres på Kristuskirkens hjemmeside.